UItvoerders

De uitvoerders van de musical hART zijn de leden van de negen deelnemende verenigingen voor toneel, muziek en dans. Enkele honderden vrijwiliggers zullen op het podium staan.

Verder werkt het Genootschap voor Heemkunde van Herent mee aan deze musical met archiefmateriaal en een tentoonstelling.

Binnenkort vind je hier ook de rolverdeling.