De musical

Het verhaal

hART speelt in augustus 1914. De Duitse bezetter is in Herent op de frontlinie op zoek naar verzetslieden die verantwoordelijk worden geacht voor een aantal verzetsacties. Wat volgt is een noodlottige pagina in de geschiedenis van onze regio waarbij vele onschuldigen sneuvelden. Eén van hen was Pastoor Hippoliet Van Bladel die zijn stem liet horen en daarmee parochianen wist te redden. Hijzelf zou echter ge-executeerd worden aan het station van Leuven. De musical staat symbool voor het feit dat er nog meer mensen zijn, meerdere pastoors Van Bladel met een hart voor ‘groot-Herent’, voor een geweldloze wereld, voor een niet-harde wereld, voor een creatieve wereld, voor een kunstzinnige wereld,  met een hart tout court, die de handen (harten) in elkaar slaan om er één groot hart van te maken.

Dit is het éérste en meteen grootse project dat 9 verenigingen voor muziek, dans en toneel in Herent samen brengen; ze maken hiervoor samen één groot hART voor hun activiteiten, opvoeringen en concerten, samen met het Herentse gemeentebestuur, het gemeenschapscentrum De Wildeman, de cultuurraad en de vele Herentse verenigingen.

Motivatie

Kort na de Wapenstilstand al wist pastoor Achiel De Meester, parochieherder in het Oost-Vlaamse Machelen-aan-de-Leie, dat de herinnering aan deze gigantische wereldbrand ooit verloren zou gaan:

“Voorzeker zij allen die hier den oorlog hebben beleefd, die al het akelige ervan uitgestaan hebben, zij zeggen met volle overtuiging... nooit zullen wij vergeten wat wij dan afgezien hebben! Neen, gij zult het niet vergeten, en uwe kinderen ook niet omdat zij het u dikwijls genoeg zullen hooren vertellen. Zij ook zij zullen het, doch al wat verminderd, aan hunne nakomelingen verhalen. Maar met den loop der jaren zal dit verhaal verflauwen, verzwakken. Enkel de groote gebeurtenissen zal men nog aanstippen, totdat die eindelijk ook het onvermijdelijk lot der mondelingsche overlevering ondergaan en geheel uitsterven.”
Zover mogen we het niet laten komen.
(Van Thuyne Dirk, 1914: De Duitsers komen, Lannoo, Tielt, 2010)

De musical werd geschreven door Jan Reynaerts met muziek van Jeroen D'hoe op liedjesteksten van Jos Stroobants.